3. 7. 2008
Vyzvali ministra Bašku na spoluprácu

Klub starostov Malackého okresu, ktorý pracuje pod gestorstvom Združenia miest a obcí záhorskej oblasti, žiada ministra obrany Jaroslava Bašku o akceptovanie požiadaviek samosprávy pri leteckých cvičeniach na Záhorí.

Cvičenie Francúzskych vzdušných síl  vo vojenskom výcvikovom priestore Kuchyňa, ktoré sa uskutočnilo 16. – 27. júna, zdvihlo vlnu nespokojnosti obyvateľov regiónu. Primátori a starostovia sa o ňom dozvedeli jednoduchým oznámením zaslaným poštou veliteľom Dopravného leteckého krídla v Kuchyni. Cvičeniu nepredchádzala žiadna súčinnosť s dotknutými samosprávami. Klub starostov Malackého okresu zastúpený predsedom Petrom Tydlitátom, starostom obce Gajary a Jozefom Ondrejkom, primátorom mesta Malacky, zaslal ministrovi Jaroslavovi Baškovi list: „Vzhľadom na to, že v okrese Malacky žije 64 tisíc obyvateľov, považujeme takýto postup za neštandardný. Z pozície štatutárnych zástupcov miestnej samosprávy podporujeme rozvoj profesionálnej armády a v plnej miere rešpektujeme záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv. Je však našou zákonnou povinnosťou garantovať bezpečnosť a verejný poriadok na našom území. Nadmerný hluk stíhačiek, otrasy ako pri zemetrasení a najmä cvičenia v čase 23.00 h nás postavili do pozície bezmocných pozorovateľov. Predovšetkým rodiny s malými deťmi a starší obyvatelia regiónu pociťovali počas cvičenia bezprostredné ohrozenie. Máme indície, že počas slovensko – francúzskeho cvičenia sa nedodržiavali letové koridory a letové hladiny; stroje lietali nad obytnými časťami obcí.“

Starostovia sa až z televízneho spravodajstva dozvedeli, že pristávacia dráha letiska na Sliači sa bude kompletne rekonštruovať a bojová letka sa na rok presťahuje do Kuchyne. Vo svojom liste ministrovi Jaroslavovi Baškovi zástupcovia samosprávy, opierajúc sa o spoločnú zodpovednosť štátneho a verejného sektora voči občanom, vyzývajú na spoluprácu a koordináciu postupov pri využívaní vojenského výcvikového priestoru v Kuchyni. Zároveň žiadajú, aby pri budúcich cvičeniach boli podmienky letov s miestnou samosprávou vopred konzultované a aby boli požiadavky miest a obcí akceptované.

 

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 2. 2023
Dlhoročná riaditeľka CVČ odchádza do dôchodku

Utorok 31. január bol posledným pracovným dňom pre dlhoročnú riaditeľku Centra voľného času v…

Zobraziť celý článok