3. 12. 2015
Výzva pre športové kluby a organizácie pôsobiace v športe

Mestský úrad Malacky podľa § 4 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 16/2011 o dotačnej a grantovej politike mesta v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 12/2012 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 3/2015 (ďalej len VZN) vyzýva záujemcov o dotáciu na činnosť športových klubov a organizácií v športe, aby do 31. januára 2016 podali žiadosť o dotáciu na adresu:


         Mesto Malacky
     Radlinského  2751/1
         901 01 Malacky


Spôsob a podmienky poskytovania dotácií upravuje uvedené VZN. Žiadatelia sú povinní poskytnúť v žiadosti všetky požadované údaje a doložiť prílohy v zmysle § 5 VZN. V prípade, že žiadosť nebude kompletná, úrad žiadateľa vyzve na doplnenie do 10 pracovných dní. Povinnou prílohou žiadosti o dotáciu na činnosť športových klubov a organizácií v športe na rok 2016 je vyplnený formulár s podrobnými údajmi o činnosti športového klubu alebo organizácie pôsobiacej v športe.
Tlačivá žiadosti a povinnej prílohy sú k dispozícii na www.malacky.sk.

MsÚ

 

Ďalšie
Rozvoj
Cykloturistika
24. 6. 2024
Rozvoj cyklodopravy je naším spoločným cieľom

Podpora bezpečnej cyklodopravy bola hlavným cieľom cyklojazdy Malackami, ktorá sa konala vsobotu 8…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
21. 6. 2024
MsCSS hľadá pomocnú silu do kuchyne

Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb MalackySídlo: 1. mája 9, 901 01 MalackyPracovné…

Zobraziť celý článok