3. 12. 2015
Výzva pre športové kluby a organizácie pôsobiace v športe

Mestský úrad Malacky podľa § 4 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 16/2011 o dotačnej a grantovej politike mesta v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 12/2012 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 3/2015 (ďalej len VZN) vyzýva záujemcov o dotáciu na činnosť športových klubov a organizácií v športe, aby do 31. januára 2016 podali žiadosť o dotáciu na adresu:


         Mesto Malacky
     Radlinského  2751/1
         901 01 Malacky


Spôsob a podmienky poskytovania dotácií upravuje uvedené VZN. Žiadatelia sú povinní poskytnúť v žiadosti všetky požadované údaje a doložiť prílohy v zmysle § 5 VZN. V prípade, že žiadosť nebude kompletná, úrad žiadateľa vyzve na doplnenie do 10 pracovných dní. Povinnou prílohou žiadosti o dotáciu na činnosť športových klubov a organizácií v športe na rok 2016 je vyplnený formulár s podrobnými údajmi o činnosti športového klubu alebo organizácie pôsobiacej v športe.
Tlačivá žiadosti a povinnej prílohy sú k dispozícii na www.malacky.sk.

MsÚ

 

Ďalšie
Životné prostredie
Služby
Oznamy
28. 11. 2023
Západoslovenská distribučná vyzýva vlastníkov na orez drevín

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDis) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
28. 11. 2023
Mesto Malacky hľadá zamestnanca na pozíciu: referent personálnej a mzdovej…

Mesto Malacky hľadá zamestnankyňu/zamestnanca na pozíciu Samostatný odborný referent personálnej a…

Zobraziť celý článok