3. 6. 2015
Výzva pre poskytovateľov sociálnych služieb na území Malaciek

Mesto Malacky aktualizuje zoznam poskytovateľov sociálnych služieb s cieľom informovať občanov mesta o rôznych formách sociálnej pomoci a službách poskytovaných verejnými a neverejnými poskytovateľmi na území mesta Malacky a taktiež v súvislosti s prípravou Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky na roky 2015 – 2020.

Zoznam verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pôsobiacich v Malackách s uvedením základných kontaktných údajov a nevyhnutných informácií o subjekte má mesto zverejnené na svojej webovej stránke.

Z tohto dôvodu sa obraciame s výzvou na všetkých poskytovateľov sociálnych služieb v meste Malacky, ktorí majú nielen záujem o aktívnu spoluprácu pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky na roky 2015 – 2020, ale aj o aktualizáciu údajov zverejnených v existujúcom zozname a tiež o zaevidovanie subjektu do zoznamu poskytovateľov sociálnych služieb. Vyplnený dotazník je nutné doručiť e-mailom, poštou alebo osobne na adresu uvedenú v dotazníku do 15. júna 2015.

Dotazník pre organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti na území mesta Malacky (.pdf, .doc)

Ďakujeme za spoluprácu.
MsÚ

 

Ďalšie
Oznamy
7. 12. 2023
V piatok bude hlasitá skúška sirén

Ministerstvo vnútra SR oznamuje, že vpiatok 8. decembra o12.00 h bude akustické preskúšanie…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
Podujatia
7. 12. 2023
Benefičný koncert Vstúpte pohladil dušu

Nezisková organizácia Vstúpte, ktorá sa venuje ľuďom s mentálnym postihnutím v našom meste,…

Zobraziť celý článok