11. 5. 2023
Výzva pre občanov – členstvo v Rade školského zariadenia pri CVČ

Mesto Malacky ponúka občanom možnosť stať sa na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie delegovaným členom za zriaďovateľa v Rade školského zariadenia pri CVČ v Malackách. Rada školského zariadenia má 9 členov, je zložená zo zvolených zástupcov zamestnancov CVČ, zvolených rodičov detí navštevujúcich záujmové útvary v CVČ a delegovaných zástupcov zriaďovateľa. Mesto Malacky ako zriaďovateľ deleguje do rady školského zariadenia troch poslancov mestského zastupiteľstva a jedného občana. Na základe tejto výzvy môžu občania prejaviť záujem o členstvo v Rade školského zariadenia pri CVČ. Prihlásiť sa možno elektronicky na adresu alexandra.hrnkova@malacky.sk alebo písomne na adresu Mestského úradu v Malackách do 22. mája 2023. V prihláške uveďte svoje kontaktné údaje.

Rada školského zariadenia je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov školského zariadenia v oblasti výchovy a vzdelávania. Členstvo je dobrovoľné, bez finančnej odmeny a súvisia s ním i určité povinnosti (venovať časť svojho času zasadnutiam, oboznamovať sa do určitej miery s právnymi predpismi v školstve a dokumentmi CVČ, byť členom výberovej komisie pri výberovom konaní na riaditeľa CVČ).

Ďalšie
Šport
18. 4. 2024
Stolnotenisová mládež boduje

Stolnotenisová mládež sa za ostatné týždne zúčastnila dvoch turnajov. Spomedzi reprezentantiek a…

Zobraziť celý článok
Šport
17. 4. 2024
Záhoráci budú bojovať v skupine o 5. – 8. miesto. S Považskou Bystricou…

V stredu 10. apríla odohrali hádzanári Záhoráci Stupava/Malacky domáci extraligový zápas s…

Zobraziť celý článok