16. 10. 2014
Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie

Mestský úrad Malacky podľa § 4 ods. 7 Všeobecne  záväzného nariadenia mesta Malacky č. 16/2011 o dotačnej a grantovej politike mesta v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 12/2012 (ďalej VZN) vyzýva záujemcov o dotáciu na činnosť alebo na konkrétnu akciu v roku 2015, aby do 30. novembra 2014 podali žiadosť o dotáciu na adresu: Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky.

Spôsob a podmienky poskytovania dotácií upravuje uvedené VZN. Žiadateľmi môžu byť i neziskové organizácie a občianske združenia. 

Žiadatelia sú povinní poskytnúť v žiadosti  všetky požadované údaje a doložiť prílohy v zmysle § 5 VZN. V prípade, že žiadosť nebude kompletná, úrad žiadateľa vyzve na doplnenie do 10 pracovných dní. Organizácie, ktoré v súlade so zmluvou vyúčtujú dotáciu poskytnutú na rok 2014 v mesiaci december 2014, doložia čestné vyhlásenie o tom, že nemajú voči mestu žiadne záväzky, až súčasne s vyúčtovaním poskytnutej dotácie. 

Text VZN a vzor žiadosti sú k dispozícii na www.malacky.sk v časti Mesto/Samospráva mesta/Dotácie a granty alebo u M. Jurdákovej v Klientskom centre MsÚ.

Športové kluby a organizácie pôsobiace v športe budú podávať žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť v roku 2015 v termíne do 31. januára 2015. Výzva pre športové organizácie bude zverejnená v decembri 2014.

MsÚ

 

 

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok