21. 10. 2015
Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2016

Mestský úrad Malacky podľa § 4 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 16/2011 o dotačnej a grantovej politike mesta v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 12/2012 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 3/2015 (ďalej VZN) vyzýva záujemcov o dotáciu na činnosť alebo na konkrétnu akciu v roku 2016, aby do 30. novembra 2015 podali žiadosť o dotáciu na adresu: 
            

Mesto Malacky
Radlinského 2751/1
901 01 Malacky


Spôsob a podmienky poskytovania dotácií upravuje uvedené VZN. Žiadateľmi môžu byť i neziskové organizácie a občianske združenia. 

Žiadatelia sú povinní poskytnúť v žiadosti všetky požadované údaje a doložiť prílohy v zmysle § 5 VZN. V prípade, že žiadosť nebude kompletná, úrad žiadateľa vyzve na doplnenie do 10 pracovných dní. Organizácie, ktoré v súlade so zmluvou vyúčtujú dotáciu poskytnutú na rok 2015 v mesiaci december 2015, doložia čestné vyhlásenie o tom, že nemajú voči mestu žiadne záväzky, až súčasne s vyúčtovaním poskytnutej dotácie.    

Text VZN a vzor žiadosti sú k dispozícii tu alebo u M. Jurdákovej v Klientskom centre MsÚ.

Ďalšie
Práca
Oznamy
21. 6. 2024
MsCSS hľadá pomocnú silu do kuchyne

Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb MalackySídlo: 1. mája 9, 901 01 MalackyPracovné…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 6. 2024
Zo stolnotenisového Pezinka prišla dobrá správa

Naši mladší žiaci Martin Sloboda a Róbert Žáček vybojovali na majstrovstvách kraja v družstvách 2.…

Zobraziť celý článok