13. 9. 2018
Výzva – dane a poplatky
Mesto Malacky ako správca daní a poplatkov vyzýva všetkých občanov, podnikateľov a ostatné právnické osoby, ktorí si nesplnili svoju povinnosť a do 30. júna neuhradili daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, aby tak urobili čo najskôr.  Nedoplatky je možné uhradiť hotovosťou v pokladni MsÚ v Malackách alebo prevodom na účet.

•    IBAN: SK36 5600 0000 0032 0010 5003 – daň z nehnuteľnosti, daň za psa        
•    IBAN: SK27 5600 0000 0032 1281 1001 – poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


V prípade neuhradenia budú všetky nedoplatky odstúpené na exekučné vymáhanie.

Odd. ekonomiky MsÚ

Ďalšie
Šport
18. 4. 2024
Stolnotenisová mládež boduje

Stolnotenisová mládež sa za ostatné týždne zúčastnila dvoch turnajov. Spomedzi reprezentantiek a…

Zobraziť celý článok
Šport
17. 4. 2024
Záhoráci budú bojovať v skupine o 5. – 8. miesto. S Považskou Bystricou…

V stredu 10. apríla odohrali hádzanári Záhoráci Stupava/Malacky domáci extraligový zápas s…

Zobraziť celý článok