28. 2. 2019
Významný environmentálny projekt v meste
V januári 2017 uzatvorila obchodná spoločnosť TEKOS, spol. s r.o. s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1- SC111-2016-11/15, na základe ktorej sa zabezpečuje technické vybavenie nakladania so zeleným a stavebným odpadom v meste Malacky a okolí. V rámci tohto významného projektu sa postupne zakupujú viaceré moderné strojové a technické zariadenia, vrátane 120-litrových zberných nádob na bioodpad v počte 5000 ks. Celkový rozpočet projektu je plánovaný vo výške 1 127 887 Eur, z toho výška schváleného nenávratného príspevku predstavuje sumu 1 071 493 Eur a spolufinancovanie projektu predstavuje suma 56 394 Eur z vlastných zdrojov.
 
Projekt Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese Malacky (kód projektu 310011B483) je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ a uskutočňuje sa v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, prioritnej osi 1.
 
Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní 21. februára schválilo spolufinancovanie tohto významného environmentálneho projektu z vlastných zdrojov mesta ako jediného spoločníka obchodnej spoločnosti TEKOS, spol. s r.o.

-red-/otano
 
 
Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok