4. 6. 2020
Vytriedili sme takmer tisíc ton odpadu

Počas uplynulého roka sa nám spoločnými silami podarilo vytriediť až 963 080 kilogramov odpadu (plasty a papier), čím Malacky prispeli k celkovej úspore produkcie skleníkových plynov v množstve 69 036 000 kilogramov. Rovnaký objem skleníkových plynov by vyprodukovalo osobné auto, ak by obišlo zemeguľu 6 383-krát.  Tieto údaje vyplávajú zo zhrnutia minulého roka od organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, ktorá zabezpečuje systém triedeného odpadu.

Náklady na zber separovaného odpadu hradia prostredníctvom ENVI-PAK výrobcovia obalových a neobalových výrobkov. Vytriedený odpad z domácností sa recykluje a opätovne využíva, čo prispieva nielen planéte, ale aj mestu a jeho obyvateľom. Triedením plastov a papiera sa zároveň znižuje množstvo zmesového, tzv. komunálneho odpadu, vďaka čomu ušetríme peniaze za jeho vývoz a likvidáciu. V roku 2019 zaplatila spoločnosť ENVI-PAK za prevádzkovanie triedeného zberu v Malackách takmer 100 tisíc €.

Napriek tomu, že v mestských médiách pravidelne uverejňujeme informácie o správnom a ekologickom nakladaní s odpadom, niektorí z našich spoluobyvateľov neustále vytvárajú nové nelegálne skládky. Svedčí o tom aj nedávno vyhodená práčka a sporák na rozhraní poľa a lesa pri diaľnici. Pripomíname, že elektroodpad sa môže voziť na zberný dvor Partizánska celoročne a zadarmo.

Čisté a zdravé mesto pre život si vytvárame my sami.


-red-

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok