7. 1. 2008
Vyššie príspevky na vývoz žúmp

Občanov mesta, ktorí bývajú lokalitách bez kanalizácie, poteší informácia, že od 1. januára tohto roka sa zvýšil príspevok na vývoz a likvidáciu obsahu zo žúmp z doterajších 30 % na 50 % nákladov.

Príspevky, ktoré sa po preukázaní dokladu o zaplatení za vývoz žumpy doteraz vyplácali občanom mesta na mestskom úrade, však už budú zahrnuté v cene za vývoz odpadu. Spoločnosti zaviazané zmluvou teda vyfakturujú občanovi iba polovicu skutočných nákladov. Občanov, ktorí si starostlivo zabezpečujú vývoz odpadu a neznečisťujú životné prostredie ich vypúšťaním, tak čaká nielen výrazná finančná podpora, ale aj zjednodušený prístup k 50 %-nej refundácii nákladov.       
 
Mesto Malacky doteraz uzatvorilo zmluvy na zabezpečenie služieb vývozu obsahu zo žúmp pre občanov mesta s týmito spoločnosťami:

     * DOPRÁVIA JOZEF GAJDA, Závod  (360 Sk za 1 cisternu s objemom 8 m3; tel. č. 7799409, 0903 706090, 0903 207367);

     * Agrotrans Jozef Valla,  Kostolište (416,50 Sk za 1 cisternu s objemom 8,3 m3; tel. č. 7734008, 0905 480423);

     * TEKOS, spol. s r.o., Malacky (480 Sk za 1 cisternu s objemom 3,5 m3; tel. č. 7722060).

V mesiacoch január a február mesto plánuje uzatvoriť zmluvy s ďalšími spoločnosťami. Podrobnejšie informácie môžete získať na MsÚ Malacky (oddelenie životného prostredia,  tel. č. 796 61 81, Ing. J. Ježková). 

Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok