16. 11. 2007
Vyššie dane a predaj kotolní

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Malacky sa stretli 15. 11. na svojom predposlednom zasadnutí v tomto roku. Na programe mimoriadneho rokovania bol návrh na odpredaj tepelno-technických zariadení mesta spoločnosti Termming, a.s., za 30 miliónov korún. Po diskusii, v ktorej zazneli pripomienky na odborné spracovanie materiálu i otázky žiadajúce zdôvodniť nevyhnutnosť takéhoto odpredaja, poslanci uznesenie schválili.

Hlasovaním prešiel aj návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad. Po ôsmich rokoch prinesie zvýšenie sadzieb dane z pozemkov a stavieb. Predkladateľ návrhu VZN Ladislav Adamovič, vedúci oddelenia ekonomiky MsÚ, predpokladá, že príjmy mestského rozpočtu tak v budúcom roku vzrastú o takmer 30 miliónov korún. Tieto príjmy budú prioritne určené na rekonštrukciu Továrenskej ulice, podporu športu a neziskových organizácií v meste, rekultiváciu zelene a rekonštrukciu parkovísk. Poslanci sa v tomto roku stretnú ešte raz na riadnom zasadnutí 6. decembra.

Ďalšie
Spoločnosť
1. 6. 2023
Verejnosť proti humanitárnemu centru

Na rokovanie mestského zastupiteľstva 30. mája prišli obyvatelia mesta vo vyššom počte než obvykle…

Zobraziť celý článok
Zdravotníctvo
31. 5. 2023
Urgentný príjem v Nemocnici Malacky pokračuje

Nemocnica Malacky predlžuje činnosť urgentného príjmu. Na spoločnom postupe sa dohodlo vedenie…

Zobraziť celý článok