16. 11. 2007
Vyššie dane a predaj kotolní

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Malacky sa stretli 15. 11. na svojom predposlednom zasadnutí v tomto roku. Na programe mimoriadneho rokovania bol návrh na odpredaj tepelno-technických zariadení mesta spoločnosti Termming, a.s., za 30 miliónov korún. Po diskusii, v ktorej zazneli pripomienky na odborné spracovanie materiálu i otázky žiadajúce zdôvodniť nevyhnutnosť takéhoto odpredaja, poslanci uznesenie schválili.

Hlasovaním prešiel aj návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad. Po ôsmich rokoch prinesie zvýšenie sadzieb dane z pozemkov a stavieb. Predkladateľ návrhu VZN Ladislav Adamovič, vedúci oddelenia ekonomiky MsÚ, predpokladá, že príjmy mestského rozpočtu tak v budúcom roku vzrastú o takmer 30 miliónov korún. Tieto príjmy budú prioritne určené na rekonštrukciu Továrenskej ulice, podporu športu a neziskových organizácií v meste, rekultiváciu zelene a rekonštrukciu parkovísk. Poslanci sa v tomto roku stretnú ešte raz na riadnom zasadnutí 6. decembra.

Ďalšie
Šport
15. 4. 2024
Úspešná súťaž karate v Malackách

Karate klub TJ Strojár Malacky aj tento rok organizoval regionálnu súťaž spodporou Asociácie…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Oznamy
15. 4. 2024
Stavebný úrad je oddnes do stredy zatvorený

Oznamujeme verejnosti, že z dôvodu školenia je od pondelka 15. apríla do stredy 17. apríla…

Zobraziť celý článok