19. 7. 2012
Vysokoškoláci bez práce

V tomto období množstvo mladých ľudí ukončilo vysokoškolské štúdium. V našej spoločnosti si  stále častejšie kladieme otázku, či budú mať uplatnenie. Vo všeobecnosti sa hovorí, že Slovensko si vychováva veľmi veľa právnikov či ekonómov a množstvo z nich sa na dlhé obdobie ocitne na úrade práce. Na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Malackách sme sa opýtali, koľko vysokoškolsky vzdelaných mladých ľudí, ktorí tento rok ukončili štúdium, je v týchto dňoch bez zamestnania.

Na konci šiesteho kalendárneho mesiaca sa na zozname evidovaných uchádzačov o zamestnanie ocitlo 45 absolventov vysokých škôl. Zaujímalo nás aj to, koľko je na úrade vedených vysokoškolsky vzdelaných ľudí bez ohľadu na vek či čas, kedy štúdium ukončili. „V evidencii úradu je 266 uchádzačov o zamestnanie s ukončeným vysokoškolským vzdelaním I. až II. stupňa,“ uviedla Pavla Turkovičová, riaditeľka Odboru služieb zamestnanosti na Úrade PSVaR v Malackách.

Viac ako jeden rok je podľa Turkovičovej v celom našom okrese vedených asi 120 uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie. Čísla týkajúce sa študentov, ktorí ukončili stredné školy a zatiaľ si nenašli uplatnenie, budú známe až v septembri. Podľa ÚPSVaR je potrebné, aby sa absolventi stredných škôl nahlásili na úrade v prvých siedmych septembrových dňoch.  „Na Úrade PSVaR Malacky je k 30. 6. 2012 evidovaných 2906 nezamestnaných osôb,“ uviedla Turkovičová. Oproti minulému roku je to približne o stovku viac.

N. Slobodová

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok