17. 8. 2009
Vysoká bola zdolaná

V nedeľu 16. augusta sa uskutočnil 2. ročník záhoráckeho výstupu na Vysokú. Akciu, ktorej sa tento rok zúčastnilo približne 65 ľudí rôznych vekových kategórií, v spolupráci s Maticou slovenskou zorganizovalo mesto Malacky a obec Kuchyňa. „Srdečne vás tu vítam a dúfam, že všetci výstup úspešne zvládneme,“ privítal účastníkov na „palube“ autobusu Anton Pašteka, poslanec MsZ a predseda komisie školstva, sociálnych vecí a rodiny.

„Minulý rok sme síce niektorým museli trošku pomôcť, no nakoniec vrchol zdolali,“ dodal s úsmevom A. Pašteka. Obec kuchyňa si zobrala na starosť občerstvenie, a tak viacerí využili možnosť osviežiť sa pohárom piva ešte pred samotným výstupom. Aj keď všetci účastníci nestúpali k vrcholu spolu, nakoniec sa pri kríži vo výške 754 m nad morom stretli v plnom počte. Motiváciou bol aj zisk účastníckej kartičky, ktorú obdržali tí, ktorí sa dostali až hore.

Súčasťou výstupu na Vysokú bola aj spomienka na Zuzanu Krajčírikovú. „Zuzka bola mladé dievča, ktoré milovalo prírodu a hory,“ povedal pri jej pamätnej tabuli A. Pašteka. Nasledoval krátky ale emotívny príhovor Zuzkinej mamy, ktorá poďakovala všetkým, ktorí si týmto spôsobom spomínajú na jej dcéru. Zostup na Vývrat už účastníci absolvovali viac-menej spolu, pričom nechýbala krátka prestávka na lúke pri prameni.

Odchod autobusu, ktorý zafinancovalo mesto Malacky, bol naplánovaný na 15.00 h, takže miestami už unavení výletníci mali dosť času pochutnať si na pečienkach a nápojoch, ktoré ponúkal provizórny bufet. „Kapitán odchádza z lode posledný,“ tak týmito slovami sa so všetkými, ktorí krátko pred 16.00 h opúšťali priestor autobusu, lúčil Anton Pašteka.

Text, foto: -raj-

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok