21. 1. 2022
Výsledky sčítania obyvateľov za naše mesto
Štatistický úrad Slovenskej republiky postupne zverejňuje výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa konalo počas minulého roka. K dispozícii sú už aj oficiálne výsledky za Malacky. K rozhodujúcemu termínu sčítania, teda k 1. januáru, malo naše mesto 18 935 obyvateľov. Údaj o počte obyvateľov rozhoduje o tom, koľko peňazí dostáva každoročne mesto od štátu (ide o prerozdelenie dane z príjmu fyzických osôb, tzv. podielové dane). Ďakujeme všetkým, ktorí sa sčítali za Malacky.

MALACKY – POČET OBYVATEĽOV 1. 1. 2021 
18 935 
muži   9 266 (absolútny počet)  48,94 % (percentuálny podiel)
ženy   9 669   51,06 %

EKONOMICKÉ VEKOVÉ SKUPINY 
0-14 rokov (predproduktívny vek)
3 100  16,37 %

15 – 64 rokov (produktívny vek)
12 667   66,9 %

65 rokov a viac (poproduktívny vek)
3 168   16,73 %

NARODENÍ V SR 
17 649   93,21 %

ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ 
slovenská 18 521   97,81 %

RODINNÝ STAV 
slobodný, slobodná 
8 286   43,76 %

ženatý, vydatá 
7 402   39,09 %

rozvedený, rozvedená
1 835    9,69 %

vdovec, vdova
1 218   6,43 %

nezistené 
194  1,02


VZDELANIE 
bez ukončeného vzdelania (obyvatelia do 14 rokov)
2 287  12,08 %

základné 
2 805   14,81 %

stredné odborné bez maturity (učňovské) 
3 606   19,04 %

úplné stredné (s maturitou) 
4 814   25,42 %

vyššie odborné 
978  5,17 %

vysokoškolské 
3 437  18,15 %

bez vzdelania (vek 15 rokov a viac)
29   0,15 %

nezistené
978  5,17 %

NÁRODNOSŤ 
slovenská  16 929   89,41 %

ďalšie národnosti, ku ktorým sa prihlásili obyvatelia Malaciek: 
maďarská, rómska, rusínska, česká, ukrajinská, nemecká, moravská, poľská, ruská, vietnamská, bulharská, chorvátska, srbská, židovská, rumunská, albánska, rakúska, čínska, talianska, kanadská

NÁBOŽENSKÉ VYZNANIE 
bez vyznania  
6 815  35,99 % 

rímskokatolícke 
9 655 50,99 %

evanjelické  
269  1,42 %

ďalšie náboženské vyznania, ku ktorým sa prihlásili obyvatelia Malaciek: 
gréckokatolícke, kalvínske, pravoslávne, jehovistické, metodistické, baptistické, cirkev bratská, židovské, husitská cirkev, starokatolíci, budhizmus, islam, hinduizmus

Podrobné výsledky za Malacky nájdete na tomto odkaze.  

Z informácií Štatistického úradu SR spracovala Ľ. Pilzová

Ďalšie
Oznamy
Voľby
4. 3. 2024
Voľby prezidenta 2024: Dôležité dátumy

sobota 23. marec 7.00 – 22.00 h 1. kolo sobota 6. apríl, 7.00 – 22.00 h prípadné 2. kolo…

Zobraziť celý článok
Oznamy
Voľby
4. 3. 2024
Voľby prezidenta 2024: Ste v zozname voličov?

Občania (voliči) majú možnosť overiť si, či sú zapísaní v stálom zozname voličov a či sú údaje o…

Zobraziť celý článok