21. 3. 2013
Vyrastie v Malackách stredisko recyklácie odpadu?

Spoločnosť TENEVA, s.r.o plánuje vybudovať v našom meste Stredisko recyklácie – energetické zhodnocovanie surovín Malacky. Svoj zámer predložila Ministerstvu životného prostredia SR a v súčasnosti sa začína posudzovanie vplyvov tejto stavby na životné prostredie.

K zámeru spoločnosti TENEVA sa môžu vyjadriť aj občania Malaciek. Projekt je k nahliadnutiu na Mestskom úrade, Radlinského 2751/1, na prízemí v Klientskom centre u p. Lapinovej – v úradných hodinách.
Zámer bude verejnosti sprístupnený do 2. apríla. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko do 21 dní od doby, keď bola o zámere informovaná, na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava.

Stredisko recyklácie má zhodnocovať odpady tepelnými postupmi, tzv. thermo-katalytickou úpravou na kvapalný a plynný komponent. Ako vstupné suroviny bude využívať odpad (odpadové plasty, komunálny odpad a biomasu). Z neho recykláciou za pomoci najvyspelejšej technológie ekologickým spôsobom bude tento inak nevyužitý odpad spracovaný na elektrickú energiu.

Celý projekt si môžete prečítať tu: Stredisko recyklácie – energetické zhodnocovanie surovín Malacky (. pdf – 63,4 MB) a viac informácií prinesieme aj v Malackom hlase č. 6 (vyjde 28. marca)


Oznámenie – Stredisko recyklácie – energetické zhodnocovanie surovín Malacky (.pdf – 43,7 kB)

Informácie nájdete aj na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR

 

– mija –

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok