2. 4. 2013
Vynovíme verejné priestranstvá na ul. Břeclavská a 1. mája

Zastarané zelené priestranstvo na sídlisku na Ul. 1. mája a parčík na Břeclavskej ulici dostanú už tento rok novú podobu. Revitalizáciou vznikne nové estetické a bezpečné miesto, určené na relax a rekreačný šport. Obe priestranstvá sa prepoja a vznikne súvislý areál, kde si svoje nájdu všetky vekové kategórie.

Pribudne ihrisko a cvičiace prvky pre deti i dospelých, lavičky a odpadkové koše,  prvky mestského mobiliáru a drobnej architektúry. Zrekonštruovaná bude autobusová zastávka na Břeclavskej, okolo kaplnky vznikne zhromažďovacie miesto na pietne spomienky. Verejná zeleň bude doplnená, osvetlenie opravené. Vznikne tak estetický a bezpečný areál oddychových zón, relaxu a športového vyžitia v prírodnom prostredí takmer v centrálnej časti mesta. Bezbariérový vstup umožní využitie areálu aj hendikepovaným občanom.

Projekt ozdraví lokalitu a zveľadí majetok mesta. Cieľom je sfunkčniť a skultúrniť prostredie sídliska vybudovaného v 50. a 70.-tych rokoch minulého storočia a prepojiť ho s parčíkom a kaplnkou na Břeclavskej ulici. Tieto verejné priestranstvá sú v súčasnosti v nevyhovujúcom stavebno–technickom stave, sú značne opotrebované a tiež morálne zastarané. Zeleň je zanedbaná, verejné osvetlenie v havarijnom a z časti nefunkčnom stave. Pohyb na narušených spevnených plochách tam môže byť dokonca nebezpečný. Revitalizácia priestranstva je teda už naozaj potrebná.

Mesto podalo projekt v máji 2012. Financie sme získali cez Operačný program Bratislavský kraj. Ide o sumu 479 414,43 €, ktorá predstavuje celkové oprávnené náklady projektu. Mesto prispeje piatimi percentami, teda sumou 23 970,70 €.
 
– text: mija, foto: otano –

Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok