2. 4. 2013
Vynovíme verejné priestranstvá na ul. Břeclavská a 1. mája

Zastarané zelené priestranstvo na sídlisku na Ul. 1. mája a parčík na Břeclavskej ulici dostanú už tento rok novú podobu. Revitalizáciou vznikne nové estetické a bezpečné miesto, určené na relax a rekreačný šport. Obe priestranstvá sa prepoja a vznikne súvislý areál, kde si svoje nájdu všetky vekové kategórie.

Pribudne ihrisko a cvičiace prvky pre deti i dospelých, lavičky a odpadkové koše,  prvky mestského mobiliáru a drobnej architektúry. Zrekonštruovaná bude autobusová zastávka na Břeclavskej, okolo kaplnky vznikne zhromažďovacie miesto na pietne spomienky. Verejná zeleň bude doplnená, osvetlenie opravené. Vznikne tak estetický a bezpečný areál oddychových zón, relaxu a športového vyžitia v prírodnom prostredí takmer v centrálnej časti mesta. Bezbariérový vstup umožní využitie areálu aj hendikepovaným občanom.

Projekt ozdraví lokalitu a zveľadí majetok mesta. Cieľom je sfunkčniť a skultúrniť prostredie sídliska vybudovaného v 50. a 70.-tych rokoch minulého storočia a prepojiť ho s parčíkom a kaplnkou na Břeclavskej ulici. Tieto verejné priestranstvá sú v súčasnosti v nevyhovujúcom stavebno–technickom stave, sú značne opotrebované a tiež morálne zastarané. Zeleň je zanedbaná, verejné osvetlenie v havarijnom a z časti nefunkčnom stave. Pohyb na narušených spevnených plochách tam môže byť dokonca nebezpečný. Revitalizácia priestranstva je teda už naozaj potrebná.

Mesto podalo projekt v máji 2012. Financie sme získali cez Operačný program Bratislavský kraj. Ide o sumu 479 414,43 €, ktorá predstavuje celkové oprávnené náklady projektu. Mesto prispeje piatimi percentami, teda sumou 23 970,70 €.
 
– text: mija, foto: otano –

Ďalšie
Životné prostredie
8. 6. 2023
Ošetrovanie stromov

V predchádzajúcich dňoch sa v centre mesta uskutočnili odborné arboristické práce, zamerané na…

Zobraziť celý článok
Šport
8. 6. 2023
Akvabely priniesli do Maliny medaily

Malacký klub synchronizovaného plávania zaznamenal v posledných súťažiach veľmi pekné umiestnenia.…

Zobraziť celý článok