27. 6. 2013
Vyhodnotenie súťaže Malacká paleta 2013
Súťaž výtvarných talentov z malackých škôl s názvom Malacká paleta 2013 sa konala tento rok už po piaty raz. Porota v zložení Milan Hruboš (predseda, učiteľ výtvarnej výchovy a člen Skalického klubu výtvarníkov), Mária Brázdovičová (vedúca esteticko-vedného oddelenia CVČ) a Lucia Palková (učiteľka výtvarnej výchovy zo Spojenej školy na Pribinovej ulici v Malackách) hodnotila 131 prác na tému Mám taký plán.

V každej kategórii udelila tri ceny, jednu hlavnú cenu a čestné uznania. Slávnostné odovzdávanie cien sa konalo v zasadačke MsÚ v stredu 26. 6. Hlavnou cenou súťaže bola Cena primátora mesta, ktorú vyhlasovateľ J. Ondrejka odovzdal osobne víťazke Laure Ingvortovej zo ZŠ Štúrova. Okrem diplomu si odniesla hodnotnú knihu Osudy umeleckých diel a ich tvorcov.

Všetci úspešní malí výtvarníci si prevzali ocenenia a zapísali sa do pamätnej knihy mesta. Primátor mesta však nezabudol ani na pedagógov. Za prácu s talentovanými žiakmi sa im poďakoval formou ďakovných listov a osobne im odovzdal kytice kvetov. Výsledkovú listinu nájdete nižšie.

Text, foto: T. Búbelová

Malacká paleta 2013 – výsledková listina


Cena primátora mesta
Laura Ingvortová, ZŠ Štúrova (ped.: K. Cerovská)

I. kategória (deti predškolského veku)

Hlavná cena
Nina Kašubová, MŠ (ped.: M. Beitlová a M. Pavlíková)

Ceny
Simona Pančíková, MŠ (ped: M. Pavlíková, M. Beitlová)
Viktória Gašparovičová, MŠ (ped: M. Pavlíková, M. Beitlová)

Melinda Stricz, Michal Šovčík, Monika Kišacová, Dominika Vinceková, MŠ
(ped: H. Osuská, R. Štipanitzová)

Čestné uznanie
Hana Pullmanová, MŠ (ped: M. Pavlíková, M. Beitlová)


II. kategória (žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ)

Ceny
Hlavná cena: Laura Kubištová zo ZŠ Štúrova (ped:  K. Cerovská).

Denis Krajčír, ZUŠ (ped: D. Borodajkevyčová)
Silvia Fajtáková, ZŠ Štúrova (ped: S. Adamczaková)
Sabina Hause, ZUŠ (ped: D. Borodajkevyčová)

Čestné uznanie
Kristián Falát, ZUŠ (ped: M. Štanglerová)
skupinová práca 4.C zo ZŠ Dr. Dérera (ped: I. Raková)


III. kategória (žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ)


Hlavná cena

Lujza Boďová a Denisa Cabadajová, ZŠ Štúrova (ped.: K. Cerovská)

Ceny
Filip Moric, ZUŠ (ped.: M. Štanglerová)
Ema Gulyášová, ZUŠ (ped: M. Štanglerová)
Vanda Wunderlichová a Viktória Voržáčková, ZŠ Štúrova (ped.: Ľ. Gavurová)

Čestné uznanie a Osobitná cena správkyne zelene mesta
Gabriel Oravec, SŠ sv. Františka Assiského, (ped.: D. Bogdalíková)

Ocenení pedagógovia
Katarína Cerovská, ZŠ Štúrova
Dária Borodajkevyčová, ZUŠ
Miroslava Beitlová, MŠ
Marta Pavlíková, MŠ

 
Ďalšie
Doprava
29. 9. 2023
Prichádza nové dopravné značenie pre chodcov

Kpriechodom pre chodcov pribudnú miesta na prechádzanie Aktuálne stavebné úpravy na hlavnej…

Zobraziť celý článok
Samospráva
29. 9. 2023
Zastupiteľstvo: nové námestie, nová pediatrická ambulancia, dotácia pre…

Vo štvrtok 21. septembra rokovali poslanci mestského zastupiteľstva. Na programe boli ekonomické…

Zobraziť celý článok