27. 6. 2013
Vyhodnotenie súťaže Malacká paleta 2013
Súťaž výtvarných talentov z malackých škôl s názvom Malacká paleta 2013 sa konala tento rok už po piaty raz. Porota v zložení Milan Hruboš (predseda, učiteľ výtvarnej výchovy a člen Skalického klubu výtvarníkov), Mária Brázdovičová (vedúca esteticko-vedného oddelenia CVČ) a Lucia Palková (učiteľka výtvarnej výchovy zo Spojenej školy na Pribinovej ulici v Malackách) hodnotila 131 prác na tému Mám taký plán.

V každej kategórii udelila tri ceny, jednu hlavnú cenu a čestné uznania. Slávnostné odovzdávanie cien sa konalo v zasadačke MsÚ v stredu 26. 6. Hlavnou cenou súťaže bola Cena primátora mesta, ktorú vyhlasovateľ J. Ondrejka odovzdal osobne víťazke Laure Ingvortovej zo ZŠ Štúrova. Okrem diplomu si odniesla hodnotnú knihu Osudy umeleckých diel a ich tvorcov.

Všetci úspešní malí výtvarníci si prevzali ocenenia a zapísali sa do pamätnej knihy mesta. Primátor mesta však nezabudol ani na pedagógov. Za prácu s talentovanými žiakmi sa im poďakoval formou ďakovných listov a osobne im odovzdal kytice kvetov. Výsledkovú listinu nájdete nižšie.

Text, foto: T. Búbelová

Malacká paleta 2013 – výsledková listina


Cena primátora mesta
Laura Ingvortová, ZŠ Štúrova (ped.: K. Cerovská)

I. kategória (deti predškolského veku)

Hlavná cena
Nina Kašubová, MŠ (ped.: M. Beitlová a M. Pavlíková)

Ceny
Simona Pančíková, MŠ (ped: M. Pavlíková, M. Beitlová)
Viktória Gašparovičová, MŠ (ped: M. Pavlíková, M. Beitlová)

Melinda Stricz, Michal Šovčík, Monika Kišacová, Dominika Vinceková, MŠ
(ped: H. Osuská, R. Štipanitzová)

Čestné uznanie
Hana Pullmanová, MŠ (ped: M. Pavlíková, M. Beitlová)


II. kategória (žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ)

Ceny
Hlavná cena: Laura Kubištová zo ZŠ Štúrova (ped:  K. Cerovská).

Denis Krajčír, ZUŠ (ped: D. Borodajkevyčová)
Silvia Fajtáková, ZŠ Štúrova (ped: S. Adamczaková)
Sabina Hause, ZUŠ (ped: D. Borodajkevyčová)

Čestné uznanie
Kristián Falát, ZUŠ (ped: M. Štanglerová)
skupinová práca 4.C zo ZŠ Dr. Dérera (ped: I. Raková)


III. kategória (žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ)


Hlavná cena

Lujza Boďová a Denisa Cabadajová, ZŠ Štúrova (ped.: K. Cerovská)

Ceny
Filip Moric, ZUŠ (ped.: M. Štanglerová)
Ema Gulyášová, ZUŠ (ped: M. Štanglerová)
Vanda Wunderlichová a Viktória Voržáčková, ZŠ Štúrova (ped.: Ľ. Gavurová)

Čestné uznanie a Osobitná cena správkyne zelene mesta
Gabriel Oravec, SŠ sv. Františka Assiského, (ped.: D. Bogdalíková)

Ocenení pedagógovia
Katarína Cerovská, ZŠ Štúrova
Dária Borodajkevyčová, ZUŠ
Miroslava Beitlová, MŠ
Marta Pavlíková, MŠ

 
Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok