7. 8. 2009
Vyhodnotenie ankety o kompostovaní

V priebehu júna a júla uskutočnila približne tridsiatka dobrovoľníkov zo štátneho gymnázia anketu v malackých rodinných domoch, v ktorej sa občania mali vyjadriť k téme kompostovania biologického odpadu. Keďže pravdepodobne od roku 2010 budú mať občania povinnosť kompostovať rastlinný odpad, zisťovalo mesto prostredníctvom ankety, akou formou budú túto povinnosť obyvatelia riešiť.

Z celkového počtu 2 500 rodinných domov v Malackách sa do ankety zapojilo len 1 067 respondentov, čo nepredstavuje ani polovicu. „Študenti robiaci anketu sa mi občas posťažovali, že mnohí oslovení nemali záujem s nimi komunikovať, niektorí vraj napriek tomu, že boli doma, neotvárali brány,“ povedala Božena Orgoňová z odboru životného prostredia mestského úradu.

„No na druhej strane určite záleží aj na prístupe človeka robiaceho anketu, či respondentovi dostatočne vysvetlí, o čo ide,“ dodala B. Orgoňová. Z ankety vyplýva, že z 1 067 domácností má o kompostér záujem 202 z nich. Vlastný kompostér má 28 respondentov a 132 ľudí si z možností zvolilo vlastný zber a vývoz bioodpadu zhromažďovaného vo vlastnej nádobe. 637 domácností sa rozhodlo pre samostatný odvoz na odpadové dvory.

„Dotazník slúži ako prvotná informácia pre mesto. Na základe výsledkov ankety sa teraz vypracuje projekt, v ktorom budeme žiadať o finančné prostriedky z ministerstva životného prostredia – a to najmä na zakúpenie kompostérov,“ vysvetlila B. Orgoňová.

-raj-

Ďalšie
Šport
24. 7. 2024
Vysvedčenia pre karatistov

Koniec júna je u školákov vždy spájaný s odovzdávaním vysvedčení za dosiahnuté výsledky v škole.…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok