15. 6. 2011
Vyhlásenie

Mesto Malacky vyhlasuje, že mu nebolo doručené žiadne oficiálne písomné ani osobné oznámenie o zhromaždení avizovanom na internetových stránkach tak, ako to ukladá zákon o zhromažďovacom práve č. 84/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorého súčasťou je oznamovacia povinnosť zvolávateľa zhromaždenia minimálne 5 dní pred jeho konaním. V prípade konania sa zhromaždenia napriek jeho neoznámeniu obci v zákonom stanovenej lehote, bude obec v tejto veci postupovať a konať v súlade s § 12 zákona o zhromažďovacom práve.

Ďalšie
Šport
25. 6. 2024
Judisti už dosúťažili

Dvoma súťažami vLeviciach sa skončilo zápolenie vjude mladších vekových kategórií v tomto školskom…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Rozvoj
Cykloturistika
25. 6. 2024
Cyklotrasy – otázky verejnosti (2)

Kto má prednosť? Dve križovatky, rovnaká odpoveď V nadväznosti na naše predchádzajúce články o…

Zobraziť celý článok