21. 1. 2016
Vyhlásenie k štrajkovej pohotovosti učiteľov

Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport pri MsZ v Malackách a Mestská školská rada vyjadrujú podporné stanovisko požiadavkám slovenských učiteľov prezentovaným vo vyhlásení štrajkovej pohotovosti predstaviteľmi učiteľských iniciatív zo dňa 2. 1. 2016. Na podporu vydávajú vyhlásenie:
 

Systému vzdelávania na Slovensku chýba vízia, dlhodobá koncepcia a najmä úprimná snaha riešiť nahromadené problémy. Mnohé školy a školské zariadenia  volajú o pomoc a školstvu sa stále nedostáva taká pozornosť, akú by si zaslúžilo. V dôsledku finančného ohodnotenia práce učiteľov v regionálnom školstve pracujú mnohí pedagógovia na hrane životného minima, alebo sú nútení pre zabezpečenie svojich rodín vyhľadávať doplnkové zdroje príjmov či odísť do inej sféry. V takomto rámci je poskytovanie kvalitného vzdelania neuveriteľne náročné. Vzdelanie musí byť v spoločnosti skutočnou prioritou. Nedostatočné financovanie škôl a školských zariadení vedie k veľkým rozdielom vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami, ktoré rezultuje do znižovania kvality vzdelávania a vyvoláva nerovnaké podmienky vyučovacieho procesu na školách. Uvedomujeme si nutnosť zvýšenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do školstva, ktoré významnou mierou zaručia skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na školách a v školských zariadeniach a zvýšia primerané a dôstojné postavenie učiteľa v spoločnosti.
Preto podporujeme aktivity a požiadavky Iniciatívy slovenských učiteľov.

Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport pri MsZ v Malackách
Mestská školská rada

V Malackách 20. 1. 2016

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
6. 12. 2023
Horí prvá sviečka na adventnom venci

Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách sa vnedeľu 3. decembra niesli tóny…

Zobraziť celý článok
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok