27. 2. 2014
Výcviková škola pre vodiacich psov hľadá dobrovoľníkov
Vodiaci pes sa nerodí so špeciálnym postrojom na tele, ani o malom šteniatku nikto nevie s istotou povedať, či sa z neho vodiaci pes stane. Svoju úlohu tu zohráva niekoľko faktorov, ako sú vrodené povahové vlastnosti psa, jeho zdravotný stav, ale aj to, s kým a ako prežije obdobie detstva a dospievania. Toto dôležité obdobie trávia šteniatka vybraté pre prácu vodiacich psov v rodinách dobrovoľníkov – vychovávateľov, ktorých úlohou je dopriať psíkom veselé detstvo avšak s tým, že sa naučia, čo je dovolené a čo zakázané formou, ktorá je psom zrozumiteľná. Vychovávatelia postupne učia zverené šteniatka nielen správnym hygienickým návykom, ale aj pokojnému správaniu v interiéroch a na verejnosti. Jednou z najzaujímavejších úloh je oboznamovanie šteniatok s okolitým ľudským svetom, nad ktorým sa my, ľudia už nepozastavujeme.

Práca vychovávateľa je náročná na čas a trpezlivosť vzhľadom na nároky šteniatka, jeho aktivitu a potrebu všetko skúmať a skúšať. Prítomnosť šteniatka v rodine však prináša do domu vychovávateľa veľa radosti, smiechu a lásky.

Praktické informácie o dobrovoľníckom programe Výchova
Šteniatko je zverené vychovávateľovi vo veku 2 mesiacov a zostáva uňho zhruba do veku 12 mesiacov. VŠVP poskytuje počas celého obdobia vychovávateľovi krmivo, veterinárnu starostlivosť a pomôcky potrebné pre starostlivosť o psa. Taktiež zabezpečuje koordinátora výchovy, ktorý vychovávateľa vedie a pomáha mu riešiť prípadné problémy so šteniatkom. V prípade dovolenky vychovávateľa, na ktorú nemôže ísť so psom, zabezpečuje VŠVP náhradnú starostlivosť o zverené šteňa.

Základné predpoklady pre prácu vychovávateľa
•    vek zabezpečujúci samostatnosť v rozhodovaní a konaní
•    ubytovanie psíka v byte alebo vnútri v dome s povoleným prístupom do väčšiny miestností, kde sa rodina zdržuje
•    bydlisko v Bratislave alebo Košiciach, prípadne v okolí s možnosťou a ochotou dochádzať do mesta (je potrebné chodiť nielen na spoločné cvičenia, ale tiež socializovať šteniatko v rušnom mestskom prostredí)
•    je dôležité, aby všetci členovia domácnosti súhlasili s rozhodnutím vychovávať šteniatko (nemusia sa aktívne podieľať na výchove, ale musia mať ku šteňaťu pozitívny vzťah a rešpektovať pravidlá výchovy)
•    vychovávateľ by mal byť disciplinovaný človek, aby bol schopný k disciplíne viesť aj svoje šteniatko
•    mať dostatok času a trpezlivosti, venovať sa šteniatku tak, aby spoznalo čo najviac vecí a situácií z ľudského sveta pomocou hry a pravidelných prechádzok
•    empatia a pozitívny vzťah k ľuďom (vzájomná komunikácia a vzájomné rešpektovanie sa v skupine)
•    dodržiavanie inštrukcií koordinátora výchovy

Kontaktujte nás:
V prípade, že máte záujem dozvedieť sa o tejto činnosti viac, alebo sa chcete stať vychovávateľom, neváhajte nás kontaktovať: Výcviková škola pre vodiacich psov, Sekulská 1, Bratislava
guidedog@unss.sk , 0911/119397, 421-2-692 03 437


Ďalšie
Šport
25. 6. 2024
Judisti už dosúťažili

Dvoma súťažami vLeviciach sa skončilo zápolenie vjude mladších vekových kategórií v tomto školskom…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Rozvoj
Cykloturistika
25. 6. 2024
Cyklotrasy – otázky verejnosti (2)

Kto má prednosť? Dve križovatky, rovnaká odpoveď V nadväznosti na naše predchádzajúce články o…

Zobraziť celý článok