11. 3. 2013
Výberové konanie na Výkonného riaditeľa OOCR Záhorie
Oblastná organizácia cestovného ruchu ZÁHORIE vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „VÝKONNÝ RIADITEĽ OOCR ZÁHORIE“


Kvalifikačné predpoklady:
•    vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
•    minimálne 2 roky praxe v oblasti cestovného ruchu, manažmentu, alebo marketingu,
•    skúsenosti s tvorbou projektov, grantov sú výhodou

Znalosti:
•    aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka (AJ alebo NJ) slovom i písmom,  ďalší jazyk výhodou
•    znalosť PC: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet
•    znalosť marketingových nástrojov a ich uplatnenia
•    vodičský preukaz skupiny B
•    znalosť regiónu Záhorie

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
•    samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreatívnosť, komunikatívnosť
•    reprezentatívna osobnosť
•    organizačné  schopnosti, logicko-analytické a finančné myslenie
•    schopnosť tvorivej samostatnej ale aj tímovej práce,
•    vytrvalosť a orientácia na výsledky,
•    manažérske zručnosti.
•    bezúhonnosť
•    spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
•    vedenie tímu ľudí a zodpovednosť za ich výkony, motiváciu a náplne práce
•    tvorba a realizácia  marketingu a propagácie cestovného ruchu regiónu Záhorie  doma a v zahraničí,
•    zostavovanie a realizácia dlhodobej a krátkodobej koncepcie a stratégie rozvoja cestovného ruchu regiónu Záhorie
•    v spolupráci s členmi oblastnej organizácie vypracovávať a realizovať ročný plán aktivít, monitorovaciu a výročnú správu o činnosti organizácie a vývoji cestovného ruchu v regióne Záhorie
•    príprava rozpočtov organizácie a stratégie získavania a čerpania finančných prostriedkov  
•    budovanie mediálnych vzťahov a medzinárodných vzťahov
•    zodpovednosť za plnenie plánu činnosti ako po obsahovej aj finančnej stránke
•    zodpovednosť za výsledky činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie

 Zoznam požadovaných dokladov:
•    štrukturovaný životopis vlastnoručne podpísaný
•    žiadosť o prijatie do zamestnania (formou motivačného listu),
•    prehľad doterajšej praxe –profesiogram
•    overená fotokópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní
•    výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
•    vypracovaný zámer rozvoja cestovného ruchu Záhoria (max. 1 strana formátu A4)
•    písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zák. č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zašlite do 28. 3. 2013 (rozhodujúci je dátum podania žiadosti na pošte) na adresu sídla OOCR:
Obecný úrad Smrdáky, 906 03 Smrdáky 181
s označením obálky NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE „VÝKONNÝ RIADITEĽ OOCR ZÁHORIE“
Ďalšie
Šport
17. 4. 2024
Záhoráci budú bojovať v skupine o 5. – 8. miesto. S Považskou Bystricou…

V stredu 10. apríla odohrali hádzanári Záhoráci Stupava/Malacky domáci extraligový zápas s…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
Doprava
17. 4. 2024
Do práce na bicykli 2024: už sa môžete registrovať

Malacky sa opäť zapojili do kampaneDo práce na bicykli, vďaka čomu sa už môžu registrovať…

Zobraziť celý článok