8. 7. 2016
Výberové konanie na pracovné miesta – Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I

Mesto Malacky v rámci realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I, financovaného z Operačného programu ľudské zdroje, na základe Zmluvy o spolupráci – národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I uzatvorenej medzi Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a spolupracujúcim subjektom – mestom Malacky, vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka a jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (bližšie informácie o výberovom konaní v dokumente PdF).

Výberové konanie na pracovné miesta – jeden terénny sociálny pracovník a jeden terénny pracovník

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
6. 12. 2023
Horí prvá sviečka na adventnom venci

Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách sa vnedeľu 3. decembra niesli tóny…

Zobraziť celý článok
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok