14. 7. 2015
Výberové konania do MsCSS

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky vyhlasuje výberové konania na tri voľné pracovné miesta: opatrovateľ/opatrovateľka a na jedno voľné pracovné miesto: sociálny pracovník.

Funkcia: opatrovateľ/opatrovateľka
Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Sídlo: 1. mája 9, 901 01  Malacky
Miesto výkonu práce: Malacky, domácnosť opatrovaného

Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: 1. septembra 2015
Pracovný úväzok: 37,5 hod. (úväzok 100 %)
Kvalifikačné predpoklady: odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín

Ďalšie požiadavky: zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,
flexibilita, profesionalita, empatia

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
• profesijný životopis
• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 14. augusta 2015. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú všetky požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.


Funkcia: sociálny pracovník
Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Sídlo: 1. mája 9, 901 01  Malacky
Zameranie: domáca opatrovateľská služba   
Miesto výkonu práce: 1. mája 9, 901 01  Malacky

Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: 1. septembra 2015
Pracovný úväzok: 37,5 hod. (úväzok 100 %)
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca

Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 
Ďalšie požiadavky: zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,
flexibilita, profesionalita, schopnosť efektívnej koordinácie,     vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
• profesijný životopis
• kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 14. augusta 2015. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú všetky požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.


Melánia Dujsíková
riaditeľka MsCSS

 

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok