1. 3. 2017
Vtáčia chrípka: v lokalite Malacky – Vinohrádok platia preventívne opatrenia

Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Senec, na základe zistenia a potvrdenia vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov v lokalite Jakubovské jazerá – farma Jakubov, zaslala na Mestský úrad v Malackách „Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat“. Týkajú sa právnických a fyzických osôb, ktoré sú neregistrovanými chovateľmi hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí v monitorovanej oblasti v lokalite  Malacky –Vinohrádok.  
RVPS Senec nariadila vykonať do 2. marca 2017  súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí v lokalite Malacky – Vinohrádok, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií v písomnej forme, zvlášť pre komerčné (registrované) a nekomerčné (neregistrované) chovy. Kontaktná osoba: Ing. Jana Ježková, tel. 034/7966181, mail: jana.jezkova@malacky.sk.
Veterinárne opatrenia ďalej nariaďujú zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť  vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí: dezinfekciu pri vstupoch a východoch z chovných priestorov, zamedzenie kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi, vodu na napájanie nepoužívať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu, RVPS Senec oznámiť akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov.
Nariadený je tiež zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov.    


Zákazy uplatňované v monitorovanej oblasti: 

–    Zákaz premiestňovať hydinu a iné vtáky chované v zajatí v monitorovanej oblasti v priebehu prvých 15 dní po zriadení tejto oblasti.
–    Zákaz zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí na veľtrhoch, trhoch, výstavách alebo iných podujatiach.
–    Zákaz vstupu cudzím osobám do chovov v monitorovanej oblasti s výnimkou povereného veterinárneho lekára
–    Zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva ako aj zákaz ho iným spôsobom odoberať z voľnej prírody, okrem prípadu, že to povolil príslušný orgán na osobitné účely.
–    Zákaz vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody.


Tieto opatrenia platia až do odvolania.

-red- 

RVPS Senec – „Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat“

Ďalšie
Voľby
3. 10. 2023
V Malackách prišlo voliť vyše 10-tisíc obyvateľov

Po sobotňajších parlamentných voľbách do Národnej rady SR sú už vplnom prúde politické rokovania…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 10. 2023
Z Malaciek do Sydney

Žije, pracuje, tvorí aužíva si život vAustrálii. Malačianka Natália Chabadová (32) odišla pred…

Zobraziť celý článok