11. 3. 2020
Voľné pracovné pozície: Terénny sociálny pracovník (TSP) a Terénny pracovník (TP)
Mesto Malacky informuje o voľných pracovných miestach, pracovné pozície Terénny sociálny pracovník (TSP) a Terénny pracovník (TP).

Podrobné informácie: TERÉNNY SOCIÁLNY PRACOVNÍK / TERÉNNY PRACOVNÍK

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne, alebo zaslať poštou na adresu Mestský úrad Malacky, Bernolákova č.5188/1A, 901 01 Malacky, či elektronicky na e-mailovú adresu podatelna@malacky.sk. Záujemcovia vo svojej písomnej žiadosti uvedú svoju kontaktnú e-mailovú adresu, telefonický kontakt a jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP, TP alebo obe pozície).

Kontakt pre bližšie informácie:
Mgr. Alena Kmecová
tel.: 0903 650 132
e-mail: alena.kmecova@malacky.sk


-red-

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok