15. 1. 2018
Voľné pracovné miesto: učiteľ anglického jazyka
Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Dr. Jozefa Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, 901 01 Malacky

Kategória: učiteľ (pracovný pomer na dobu určitú)
Podkategória: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia – anglický jazyk

Kvalifikačné predpoklady:  
podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov:
doklady o skončení štúdia v súlade s vyššie uvedenými kvalifikačnými predpokladmi

Predpokladaný nástup do zamestnania: 05. 02. 2018

Pracovnú ponuku zasielajte do piatku 26. januára 2018 poštou na adresu  ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, 901 01 Malacky alebo elektronicky na zsderera.riaditelka@gmail.com.

ZŠ Dr. J. Dérera

Ďalšie
Šport
25. 6. 2024
Judisti už dosúťažili

Dvoma súťažami vLeviciach sa skončilo zápolenie vjude mladších vekových kategórií v tomto školskom…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Rozvoj
Cykloturistika
25. 6. 2024
Cyklotrasy – otázky verejnosti (2)

Kto má prednosť? Dve križovatky, rovnaká odpoveď V nadväznosti na naše predchádzajúce články o…

Zobraziť celý článok