9. 10. 2020
Voľné pracovné miesto: školský špeciálny pedagóg, Materská škola Malacky
Pracovná pozícia: školský špeciálny pedagóg
Miesto výkonu práce: Malacky
Termín nástupu: 1. január 2021
Pracovný úväzok: 100 %
Pracovný pomer: na dobu určitú
Základná zložka funkčného platu: 1064,50 – 1336,00 EUR (v závislosti od dosiahnutého vzdelania)

Požadované kvalifikačné predpoklady a podmienky prijatia:
vysokoškolské vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,
bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť,
ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o prijatie do zamestnania,
štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,
fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Všetky požadované doklady je potrebné doručiť najneskôr do 21.10.2020 na adresu: Materská škola, kancelária riaditeľky MŠ, Štúrova 139, 901 01 Malacky alebo na e-mailovú adresu: miriam.adamovicova@msmalacky.sk. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na pracovný  pohovor.

Bližšie informácie o pracovnom mieste poskytneme na mobilnom telefónnom čísle 0907 864 432, kontaktná osoba: Martina Novotová, riaditeľka materskej školy.

MŠ Malacky
Martina Novotová
                riaditeľka materskej školy
Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok