18. 2. 2022
Voľné pracovné miesto - referent životného prostredia
Mesto Malacky v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky.  

Názov pracovnej pozície: SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Informácie o pracovnom mieste

 
Rámcová náplň práce: 
zabezpečenie úloh a povinností mesta v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, príprava rozhodnutí  a záväzných stanovísk na úseku ochrany prírody a krajiny, usmerňovanie a kontrola dodržania legislatívy v údržbe zelene vo vzťahu k organizácii vykonávajúcej jej údržbu, vykonávanie kontrolnej činnosti na úseku ochrany prírody a krajiny, riešenie podnetov od občanov (portál odkaz pre starostu), aktualizuje a napĺňa databázovú a grafickú časť pasport zelene, evidencia, kontrola detských ihrísk a verejných športovísk vo vlastníctve mesta, správa zelene Zámockého parku, spracovanie objednávok, faktúr

Miesto výkonu práce: Malacky


Druh pracovného pomeru: pracovný pomer je na dobu určitú na dobu zastupovania zamestnankyne počas dočasnej pracovnej neschopnosti a počas materskej a rodičovskej dovolenky

 
Termín nástupu: dohodou

Platové podmienky: nástupný plat minimálne 1.200,- € brutto/mesiac v závislosti podľa odpracovaných rokov + možnosť uplatnenia osobného príplatku k platu

Kvalifikačné predpoklady 
vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa zo zameraním – krajinná a záhradná architektúra, verejná správa

Iné kritériá a požiadavky
znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy (zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, Vyhláška MŽP č. 170/2021,  norma STN 83 70 10 – Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, VZN mesta Malacky)
skúsenosti v oblasti verejnej, štátnej správy alebo prax v danej oblasti sú výhodou
odborná spôsobilosť v rámci zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je výhodou
praktické skúsenosti s projektovaním, realizáciou a udržiavaním zelene sú výhodou
znalosť práce na PC: Microsoft Office, znalosť programu AutoCad je výhodou
zodpovedný, analytický a proaktívny prístup k práci, odolnosť voči stresu, schopnosť identifikovať a riešiť problém
osobnostné predpoklady: komunikatívnosť, samostatnosť, schopnosť tímovej spolupráce, precíznosť, organizačné schopnosti a zodpovednosť pri plnení zverených úloh 
občianska bezúhonnosť
vodičský preukaz skupiny B


Zoznam požadovaných dokladov
žiadosť o zaradenie do výberu uchádzača 
štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu
kópia dokladu o vzdelaní 

Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 2. marca 2022 na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky (neakceptuje sa posledný deň lehoty ako dátum odoslania na podacom lístku pošty).Ďalšie
Práca
Oznamy
27. 2. 2024
Voľné pracovné miesta na UPSVR Malacky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informuje o voľných pracovných miestach vo verejnom záujme na…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
26. 2. 2024
Skvelý úvod Záhorákov v Modre základom ďalšieho víťazstva

Hádzanárom klubu HC Záhoráci Stupava/Malacky vyšiel skvele úvod stretnutia v Modre (23. februára),…

Zobraziť celý článok