22. 1. 2016
Voľné miesto v MsÚ - samostatný odborný referent výstavby a spoločného stavebného úradu

Mesto Malacky v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na útvare výstavby a životného prostredia. 

Názov pracovnej pozície: samostatný odborný referent výstavby a spoločného stavebného úradu
Rámcová náplň práce:
– vykonáva pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie
– spravuje miestne a účelové komunikácie
– pripravuje dopravné štúdie, zabezpečuje inžiniering pri dopravne orientovaných investičných akciách mesta
– rieši podnety a sťažnosti na úseku dopravy
Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú, plný pracovný úväzok
Termín nástupu: dohodou

Kvalifikačné predpoklady
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Iné kritériá a požiadavky
• občianska bezúhonosť
• prax v oblasti projektovania a riadenia dopravy výhodou
• prax na stavebnom úrade výhodou
• odborná spôsobilosť zamestnanca stavebných úradov výhodou
• znalosť stavebného zákona, správneho zákona a zákona o pozemných komunikáciách výhodou
• znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET, AutoCAD, MicroStation)
• samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpovednosť
• vodičský preukaz skupiny B
                
Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o účasť na výberovom konaní vrátane telefonického a e-mailového kontaktu
• štruktúrovaný životopis
• kópia dokladu o vzdelaní
• písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
 
Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 8. februára 2016 na adresu: Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberového konania.

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok