4. 4. 2016
Voľná pracovná pozícia v MsCSS - opatrovateľ/opatrovateľka v zariadení opatrovateľskej služby

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto:
opatrovateľ/opatrovateľka v zariadení opatrovateľskej služby

Zamestnávateľ:       Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Sídlo:                         1. mája 9, 901 01  Malacky
Funkcia:                     opatrovateľ/opatrovateľka
Miesto výkonu práce: Zariadenie opatrovateľskej služby, Ulica 1. mája 9, Malacky

Termín nástupu:         dohodou
Pracovný úväzok:      35 hodín týždenne, 12-hodinové zmeny v nepretržitej prevádzke

Kvalifikačné predpoklady: odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín

Ďalšie požiadavky: zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilita, profesionalita, empatia

Požadované doklady:
•    žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
•    profesijný životopis
•    kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
•    súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 25. apríla 2016. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady, sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.
                                    

Melánia Dujsíková

riaditeľka MsCSS

Ďalšie
Spoločnosť
30. 11. 2023
Nový podcast MALACKY NAHLAS - prvý diel

Milí Malačania, začíname s novým podcastom MALACKY NAHLAS. Budeme sa v ňom venovať dôležitým a…

Zobraziť celý článok
Doprava
Rozvoj
29. 11. 2023
Rekonštrukcia Ulice Martina Benku bude pokračovať na jar

Bratislavská vodárenská spoločnosť už skončila kompletnú rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie na…

Zobraziť celý článok