4. 4. 2016
Voľná pracovná pozícia v MsCSS - opatrovateľ/opatrovateľka v domácnosti
Mestské centrum sociálnych služieb Malacky vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto: opatrovateľ/opatrovateľka

Zamestnávateľ:      Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Sídlo:                    1. mája 9, 901 01  Malacky
Funkcia:                 opatrovateľ/opatrovateľka
Miesto výkonu práce: Malacky, domácnosť opatrovaného

Termín nástupu:           dohodou    
Pracovný úväzok:          37,5 hod. (úväzok 100 %)
Kvalifikačné predpoklady: odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín

Ďalšie požiadavky: zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilita, profesionalita, empatia

Požadované doklady:

•    žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
•    profesijný životopis
•    kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
•    súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 25. apríla 2016. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady, sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

                                    
Melánia Dujsíková
riaditeľka MsCSS


Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 10. 2023
Z Malaciek do Sydney

Žije, pracuje, tvorí aužíva si život vAustrálii. Malačianka Natália Chabadová (32) odišla pred…

Zobraziť celý článok
Školstvo
2. 10. 2023
Stredné školy na jednom mieste. Nenechajte si ujsť Deň župných škôl v Bory Mall 

Chemici, kuchári, pekári, informatici, elektrotechnici, kvetinári či kaderníci na jednom mieste.…

Zobraziť celý článok