4. 4. 2016
Voľná pracovná pozícia v MsCSS - opatrovateľ/opatrovateľka v domácnosti
Mestské centrum sociálnych služieb Malacky vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto: opatrovateľ/opatrovateľka

Zamestnávateľ:      Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Sídlo:                    1. mája 9, 901 01  Malacky
Funkcia:                 opatrovateľ/opatrovateľka
Miesto výkonu práce: Malacky, domácnosť opatrovaného

Termín nástupu:           dohodou    
Pracovný úväzok:          37,5 hod. (úväzok 100 %)
Kvalifikačné predpoklady: odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín

Ďalšie požiadavky: zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilita, profesionalita, empatia

Požadované doklady:

•    žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
•    profesijný životopis
•    kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
•    súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 25. apríla 2016. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady, sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

                                    
Melánia Dujsíková
riaditeľka MsCSS


Ďalšie
Samospráva
Oznamy
15. 4. 2024
Stavebný úrad je oddnes do stredy zatvorený

Oznamujeme verejnosti, že z dôvodu školenia je od pondelka 15. apríla do stredy 17. apríla…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
12. 4. 2024
Materská škola hľadá zamestnanca na pozíciu učiteľ/ka

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01  Malacky  informuje o voľnom pracovnom mieste. Názov…

Zobraziť celý článok