2. 6. 2016
Voľná pracovná pozícia v MsCSS: opatrovateľ/opatrovateľka v domácnosti

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto: opatrovateľ/opatrovateľka v domácnosti.

Zamestnávateľ:   Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Sídlo:    1. mája 9, 901 01  Malacky
Funkcia:   opatrovateľ/opatrovateľka
Miesto výkonu práce:  Malacky, domácnosť opatrovaného

Termín nástupu:    dohodou
Pracovný úväzok:   37,5 hod. (úväzok 100 %)
Kvalifikačné predpoklady: odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín

Ďalšie požiadavky:    zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,
flexibilita, profesionalita, empatia

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
• profesijný životopis
• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 30. júna 2016. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

         

 

Ďalšie
Šport
19. 6. 2024
Zo stolnotenisového Pezinka prišla dobrá správa

Naši mladší žiaci Martin Sloboda a Róbert Žáček vybojovali na majstrovstvách kraja v družstvách 2.…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 6. 2024
Fantastický úspech ZŠ Štúrova

Na školských športových majstrovstvách Slovenska v Šamoríne vystúpili dievčatá vo vybíjanej aj…

Zobraziť celý článok