8. 6. 2016
Voľná pracovná pozícia v MCK

Mestské centrum kultúry Malacky vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto:
Referent ekonomického oddelenia
 

Zamestnávateľ:   Mestské centrum kultúry Malacky
Sídlo:    Záhorácka 1919, 901 01  Malacky
Funkcia:   referent ekonomického oddelenia
Miesto výkonu práce:  Malacky, Záhorácka 1919
Termín nástupu:    dohodou
Pracovný úväzok:   37,5 hod. (úväzok 100 %)
Pracovná náplň:
• mzdy a personalistika, vedenie pokladne,
  registratúra, administratívne činnosti

Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky prijatia:
• kvalifikačné predpoklady:
  úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru,
  prípadne vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa ekonomického smeru
• prax v požadovanom odbore
• práca s PC Word, Excel, personálne a mzdové programy, účtovné programy
• skúsenosti v oblasti účtovníctva

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o účasť na výberovom konaní vrátane telefonického a e-mailového kontaktu
• profesijný životopis
• kópia dokladu o vzdelaní
• písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača v zmysle zákona č. 122/2013
  Z. z. o ochrane osobných údajov

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 30. júna 2016. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady, sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

 

 

Ďalšie
Šport
25. 6. 2024
Judisti už dosúťažili

Dvoma súťažami vLeviciach sa skončilo zápolenie vjude mladších vekových kategórií v tomto školskom…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Rozvoj
Cykloturistika
25. 6. 2024
Cyklotrasy – otázky verejnosti (2)

Kto má prednosť? Dve križovatky, rovnaká odpoveď V nadväznosti na naše predchádzajúce články o…

Zobraziť celý článok