11. 1. 2023
Voľná pracovná pozícia - referent právny

Mesto Malacky v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. 

Názov pracovnej pozície: SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT PRÁVNY A SPRÁVY MAJETKU

Informácie o pracovnom mieste

Rámcová náplň práce

▪ vedenie komplexnej agendy pohľadávok mesta

▪ vedenie agendy dotácií poskytovaných mestom pre športové kluby a organizácie pôsobiace  v športe

▪ príprava a vyhotovovanie zmlúv a dohôd, v ktorých je mesto účastníkom, vrátane zabezpečovania podkladov potrebných k uzavretiu zmlúv a dohôd

vypracovávanie právnych stanovísk a analýz

▪ povinné zverejňovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

iná administratívna činnosť

Miesto výkonu práce: Malacky

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú na zástup počas rodičovskej dovolenky

Termín nástupu: 15. 2. 2023, príp. dohodou

Platové podmienky: nástupný plat minimálne 1.200,-€ brutto/mesiac v závislosti podľa odpracovaných rokov + možnosť uplatnenia osobného príplatku k platu

Kvalifikačné predpoklady

▪ vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa; pozícia je vhodná aj pre absolventa

Iné kritériá a požiadavky

▪ občianska bezúhonnosť

▪ znalosť práce s PC (MS Office, Internet)

▪ samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpovednosť               

Zoznam požadovaných dokladov

▪ žiadosť o zaradenie do výberu uchádzača

▪ štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu

▪ kópia dokladu o vzdelaní

Dátum a miesto podania žiadosti: Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 24. januára 2023 na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky (neakceptuje sa posledný deň lehoty ako dátum odoslania na podacom lístku pošty).

Ďalšie
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
16. 5. 2024
Štyri voľné pracovné miesta v materskej škole

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky, informuje o štyroch voľných pracovných miestach.…

Zobraziť celý článok