11. 1. 2023
Voľná pracovná pozícia - referent právny

Mesto Malacky v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. 

Názov pracovnej pozície: SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT PRÁVNY A SPRÁVY MAJETKU

Informácie o pracovnom mieste

Rámcová náplň práce

▪ vedenie komplexnej agendy pohľadávok mesta

▪ vedenie agendy dotácií poskytovaných mestom pre športové kluby a organizácie pôsobiace  v športe

▪ príprava a vyhotovovanie zmlúv a dohôd, v ktorých je mesto účastníkom, vrátane zabezpečovania podkladov potrebných k uzavretiu zmlúv a dohôd

vypracovávanie právnych stanovísk a analýz

▪ povinné zverejňovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

iná administratívna činnosť

Miesto výkonu práce: Malacky

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú na zástup počas rodičovskej dovolenky

Termín nástupu: 15. 2. 2023, príp. dohodou

Platové podmienky: nástupný plat minimálne 1.200,-€ brutto/mesiac v závislosti podľa odpracovaných rokov + možnosť uplatnenia osobného príplatku k platu

Kvalifikačné predpoklady

▪ vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa; pozícia je vhodná aj pre absolventa

Iné kritériá a požiadavky

▪ občianska bezúhonnosť

▪ znalosť práce s PC (MS Office, Internet)

▪ samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpovednosť               

Zoznam požadovaných dokladov

▪ žiadosť o zaradenie do výberu uchádzača

▪ štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu

▪ kópia dokladu o vzdelaní

Dátum a miesto podania žiadosti: Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 24. januára 2023 na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky (neakceptuje sa posledný deň lehoty ako dátum odoslania na podacom lístku pošty).

Ďalšie
Práca
Oznamy
29. 9. 2023
Materská škola hľadá zamestnankyňu na pozíciu upratovačka

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01  Malacky  informuje o voľnom pracovnom mieste. Názov…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
29. 9. 2023
Voľné pracovné miesto v materskej škole: učiteľka

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01  Malacky  informuje o voľnom pracovnom mieste. Názov…

Zobraziť celý článok