26. 1. 2024
Voľná pracovná pozícia: referent evidencie majetku

Mesto Malacky v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. 

Názov pracovnej pozície:

SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT EVIDENCIE MAJETKU

Informácie o pracovnom mieste

Rámcová náplň práce

  • vedie komplexnú evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Malacky – zaradenie, vyradenie, technické zhodnotenie, likvidácia
  • sleduje a eviduje zdroje financovania majetku (ŠR, darovacie zmluvy, kúpne zmluvy, delimitačné protokoly, a pod.)
  • vykonáva odpisovanie dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku v zmysle odpisových plánov
  • eviduje pozemky v súlade s listom vlastníctva Okresného úradu Malacky – katastrálnym odborom
  • vypracováva protokoly o odovzdaní majetku do správy rozpočtových, príspevkových organizácií a obchodných spoločností
  • vedie evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov
  • zabezpečuje poistenie majetku mesta a rieši poistné udalosti

Miesto výkonu práce: Malacky

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú

Termín nástupu: dohodou

Viac informácií:

Ďalšie
Práca
Oznamy
27. 2. 2024
Voľné pracovné miesta na UPSVR Malacky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informuje o voľných pracovných miestach vo verejnom záujme na…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
26. 2. 2024
Skvelý úvod Záhorákov v Modre základom ďalšieho víťazstva

Hádzanárom klubu HC Záhoráci Stupava/Malacky vyšiel skvele úvod stretnutia v Modre (23. februára),…

Zobraziť celý článok