5. 4. 2024
Voľná pracovná pozícia - referent evidencie majetku

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky.

Názov pracovnej pozície:
SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT EVIDENCIE MAJETKU
Informácie o pracovnom mieste
Rámcová náplň práce
• vedie komplexnú evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Malacky, vykonáva zaradenie,
vyradenie, technické zhodnotenie, likvidácia
• sleduje a eviduje zdroje financovania majetku (ŠR, darovacie zmluvy, kúpne zmluvy, delimitačné
protokoly, a pod.), sleduje mesačný pohyb účtov týkajúcich sa majetku v hlavnej knihe
• vykonáva odpisovanie dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku v zmysle
odpisových plánov
• vypracováva protokoly o odovzdaní majetku do správy rozpočtových, príspevkových organizácií
a obchodných spoločností
• vedie evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov
• zabezpečuje poistenie majetku mesta a rieši poistné udalosti

Viac informácií:

Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
23. 5. 2024
Okresný súd Malacky vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vyšší súdny úradník

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok