15. 11. 2014
Volebné miestnosti sa zatvorili
Komunálne voľby sa úderom dvadsiatej hodiny na Slovensku skončili a v týchto chvíľach okrskové volebné komisie sčítavajú obálky a hlasy odovzdané kandidátom na primátorov, starostov a poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev. Malacky zažili volebný deň v pokojnej atmosfére. Mestská volebná komisia riešila iba jednu sťažnosť, ktorá sa týkala volebnej účasti.

Žiadateľ vyjadril názor, že ak volebná účasť v komunálnych voľbách nedosiahne aspoň 50 percent, pokladá takéto voľby na Slovensku za nedemokratické. „Mestská volebná komisia sa uzniesla, že podnety smerujúce k percentuálnej účasti vo voľbách, ktorá má byť spojená s ich legitimitou, nespadá do kompetencie mestskej volebnej komisie,“ povedal predseda mestskej volebnej komisie Erik Dóczi. V tomto zmysle komisia sťažovateľovi zaslala písomnú odpoveď.  

Sťažnosť obsahovala aj konštatovanie, že jeden z kandidátov kandiduje za iný obvod, než v ktorom býva. Komisia v tomto bode skonštatovala, že v zmysle zákona o voľbách na kandidatúru stačí trvalý pobyt v obci.

Mestská volebná komisia očakáva zápisnice z jednotlivých volebných miestností a až po ich doručení môže vyhotoviť zápisnice za jednotlivé volebné obvody a záverečnú zápisnicu, ktorú doručí na obvodnú volebnú komisiu na Okresnom úrade v Malackách. Po jej prevzatí mestské médiá platné výsledky komunálnych volieb v meste Malacky ihneď zverejnia.

T. Búbelová  
Ďalšie
Šport
25. 6. 2024
Judisti už dosúťažili

Dvoma súťažami vLeviciach sa skončilo zápolenie vjude mladších vekových kategórií v tomto školskom…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Rozvoj
Cykloturistika
25. 6. 2024
Cyklotrasy – otázky verejnosti (2)

Kto má prednosť? Dve križovatky, rovnaká odpoveď V nadväznosti na naše predchádzajúce články o…

Zobraziť celý článok