3. 11. 2017
VOĽBY DO VÚC: Volíme iba v mieste trvalého pobytu
V župných voľbách možno voliť iba v mieste trvalého pobytu. Hlasovacie preukazy na hlasovanie v inom volebnom okrsku nie je možné. Ak občan býva v podnájme a trvalé bydlisko má na inej adrese, musí ísť do volebnej miestnosti podľa svojho trvalého bydliska. Do domácnosti, kde aktuálne býva, síce dostal oznámenie o adrese volebnej miestnosti, ale tá sa vzťahuje na adresu konkrétneho bytu, kam bolo oznámenie doručené. 

Príklad: občan XY býva v prenajatom byte na Juhu na Ulici F. Malovaného, avšak trvalé bydlisko má na Sasinkovej. Do bytu, kde býva, príde oznámenie o volebnej miestnosti v ZŠ Štúrova -, to sa však vzťahuje na adresu „Ulica F. Malovaného“. Občan XY musí ísť podľa svojho trvalého bydliska voliť do Centra voľného času na Ulici M. Rázusa. 

Ďalšie
Oznamy
7. 12. 2023
V piatok bude hlasitá skúška sirén

Ministerstvo vnútra SR oznamuje, že vpiatok 8. decembra o12.00 h bude akustické preskúšanie…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
Podujatia
7. 12. 2023
Benefičný koncert Vstúpte pohladil dušu

Nezisková organizácia Vstúpte, ktorá sa venuje ľuďom s mentálnym postihnutím v našom meste,…

Zobraziť celý článok