31. 10. 2017
VOĽBY DO VÚC: Poučenie pre voliča
Každá domácnosť dostala do schránky oznámenie o voľbách do VÚC, ktoré sa konajú už túto sobotu – 4. novembra 2017. Jeho súčasťou je aj dôležité poučenie, ktoré by si mal volič vo vlastnom záujme prečítať. Prinášame vám ho v plnom znení. 

Pred hlasovaním preukážte svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Potom dostanete od členov komisie dva hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdíte vlastnoručným podpisom. 
Volíte zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené pred menom kandidáta. Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov zastupiteľstva môžete zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť vo volebnom obvode zvolených (ich počet je uvedený na hlasovacom lístku). 
Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja môžete zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. 
Oba hlasovacie lístky vložíte do obálky a túto do volebnej schránky. 
Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky odložíte do schránky na nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky, inak sa dopustíte priestupku, za ktorý vám bude uložená pokuta 33 eur.    

-red-

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
6. 12. 2023
Horí prvá sviečka na adventnom venci

Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách sa vnedeľu 3. decembra niesli tóny…

Zobraziť celý článok
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok