31. 10. 2017
VOĽBY DO VÚC: Poučenie pre voliča
Každá domácnosť dostala do schránky oznámenie o voľbách do VÚC, ktoré sa konajú už túto sobotu – 4. novembra 2017. Jeho súčasťou je aj dôležité poučenie, ktoré by si mal volič vo vlastnom záujme prečítať. Prinášame vám ho v plnom znení. 

Pred hlasovaním preukážte svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Potom dostanete od členov komisie dva hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdíte vlastnoručným podpisom. 
Volíte zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené pred menom kandidáta. Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov zastupiteľstva môžete zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť vo volebnom obvode zvolených (ich počet je uvedený na hlasovacom lístku). 
Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja môžete zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. 
Oba hlasovacie lístky vložíte do obálky a túto do volebnej schránky. 
Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky odložíte do schránky na nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky, inak sa dopustíte priestupku, za ktorý vám bude uložená pokuta 33 eur.    

-red-

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok