17. 2. 2020
VOĽBY DO NR SR – prenosná volebná schránka a voľba voliča so zdravotným postihnutím
V sobotu 29. februára 2020 sa budú konať voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Prečítajte si, ako môžete požiadať o prenosnú volebnú schránku a aké možnosti vo volebnej miestnosti má volič so zdravotným postihnutím.

Prenosná volebná schránka
   
Volič, ktorý v deň konania volieb sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných zdravotných dôvodov, môže požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti t.j. prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. O vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky možno požiadať osobne alebo prostredníctvom inej osoby na Mestskom úrade v Malackách – v klientskom centre:  Mgr. Alena Kmecová, na mobilnom telefónnom čísle 0903 650 132; Mgr. Katarína Krišková, na telefónnom čísle: 034/796 61 22, alebo e-mailom na adresu volby@malacky.sk do piatka 28. februára 2020
    
V deň konania volieb v sobotu 29. februára 2020 sa môže volič s požiadavkou o prenosnú volebnú schránku obrátiť aj na príslušnú okrskovú volebnú komisiu podľa  zoznamu voličov, v ktorej je zapísaný. 

Volič so zdravotným postihnutím
 
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.
 
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
 
Ďalšie
Šport
20. 3. 2023
Tamara Radovičová: z Maliny do obrovskej hĺbky na jeden nádych

Tamara Radovičová má 33 rokov, pochádza zMalaciek, no už tri roky žije vTrnave. Splávaním začínala…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Životné prostredie
17. 3. 2023
Zberači sú opäť v teréne. Pridajte sa aj vy!

Dobrovoľníci amilovníci prírody, zoskupení pod hlavičkou Malackých zberačov, sa opäť vydávajú do…

Zobraziť celý článok