7. 2. 2020
VOĽBY DO NR SR 2020: žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej forme a e-mailom už len do pondelka

V sobotu 29. februára sa uskutočnia voľby do NR SR. Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu treba mestu Malacky doručiť:

OSOBNE: najneskôr v piatok 28. 2. 2020
V LISTINNEJ FORME: najneskôr v pondelok 10. 2. 2020
ELEKTRONICKY (e-mailom): najneskôr v pondelok 10. 2. 2020
PROSTREDNÍCTVOM SPLNOMOCNENEJ OSOBY: najneskôr v piatok 28. 2. 2020

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok