31. 1. 2020
VOĽBY DO NR SR 2020: žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej forme a e-mailom do 10. februára
V sobotu 29. februára sa uskutočnia voľby do NR SR. Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. 
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. 

Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu treba mestu Malacky doručiť:
 
OSOBNE: najneskôr v piatok 28. 2. 2020
V LISTINNEJ FORME: najneskôr v pondelok 10. 2. 2020
ELEKTRONICKY (e-mailom): najneskôr v pondelok 10. 2. 2020
PROSTREDNÍCTVOM SPLNOMOCNENEJ OSOBY: najneskôr v piatok 28. 2. 2020
Ďalšie
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Klub vodných športov Ocean s kvalifikáciami na majstrovstvá SR

Jarnú časť sezóny ukončil Klub vodných športov Ocean úspešnou kvalifikáciou na majstrovstvá SR…

Zobraziť celý článok