25. 2. 2020
VOĽBY DO NR SR 2020: o hlasovací preukaz sa dá požiadať do piatka 14.00 h
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. 

Mesto Malacky na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

O hlasovací preukaz je stále možné požiadať osobne, a to najneskôr posledný pracovný deň pred termínom volieb, t. j. v piatok 28. februára do 14.00 h.
 
Kontaktná osoba: 

Mgr. Katarína Krišková,  Klientske centrum, matrika, prízemie MsÚ,
e-mail: katarina.kriskova@malacky.skvolby@malacky.sk  tel. 034/7966122

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok