5. 12. 2019
Voľby do NR SR 2020: delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

Politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020, môže do okrskovej volebnej komisie delegovať jedného člena a jedného náhradníka.  

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie musí obsahovať:     
•    meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
•    meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
•    meno, priezvisko a podpis osoby:
–    oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;
–    ak ide o koalíciu: meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.

V záujme bezproblémovej prípravy a vykonania volieb je vhodné, aby delegovaný člen a náhradník poskytol aj telefonický kontakt a e-mailovú adresu.

Tieto kontaktné údaje sú potrebné na zvolanie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie, zasielanie pozvánok, oznámení ako aj ďalších informácií, ale najmä na operatívne zabezpečenie prítomnosti člena volebnej komisie (resp. náhradníka) v deň konania volieb.


Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie  možno  doručiť do stredy 8. januára 2020 do 24:00 hodiny. Podáva sa v listinnej forme (osobne, poštou) alebo elektronicky.

LISTINNÁ FORMA:
•    osobne do podateľne Mestského úradu Malacky (Bernolákova 5188/1A) alebo priamo do klientskeho centra (prízemie) Mestského úradu Malacky, Bernolákova 5188/1A, Malacky (Mgr. Alena Kmecová alebo Mgr. Katarína Krišková);
•    poštou na adresu: Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Rozhodujúci je dátum doručenia, nie dátum podania na pošte;    

ELEKTRONICKÁ FORMA:

•    ako sken na e-mailovú adresu volby@malacky.sk. Rozhodujúci je dátum doručenia.


PODROBNÉ INFORMÁCIE – DELEGOVANIE ČLENOV A NÁHRADNÍKOV DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ

Zo zdrojov Ministerstva vnútra SR spracovala A. Kmecová.    
     

Ďalšie
Šport
Voľný čas
26. 2. 2024
Skvelý úvod Záhorákov v Modre základom ďalšieho víťazstva

Hádzanárom klubu HC Záhoráci Stupava/Malacky vyšiel skvele úvod stretnutia v Modre (23. februára),…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
23. 2. 2024
Pozývame vás venčiť psíkov

            Strávte víkendové doobedia so psíkmi a oni vám darujú veľa lásky. Venčenie…

Zobraziť celý článok