27. 2. 2020
VOĽBY DO NR SR 2020: ako postupovať vo volebnej miestnosti
Vo voľbách do NR SR si v sobotu 29. februára zvolíme zloženie novej vlády a 150 poslancov parlamentu. Voliči budú môcť odovzdať svoj hlas vybranej politickej strane alebo koalícii od 7.00 do 22. 00 h.

Viete, ako postupovať vo volebnej mietnosti?

• po vstupe do volebnej miestnosti sa preukážete občianskym
preukazom, prípadne hlasovacím preukazom
• dostanete hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom
úradnej pečiatky obce
• prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdíte vlastnoručným podpisom
• vyberiete jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému ste sa rozhodli odovzdať svoj hlas a zakrúžkujete na ňom poradové číslo kandidáta, ktorému dávate prednosť – môžete zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov
• upravený hlasovací lístok vložíte do obálky a následne do volebnej schránky
• nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky odložíte na určené miesto

Volič so zdravotným postihnutím
 
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu. Nemôže to byť člen komisie. 
 
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen komisie.

Ďalšie
Mestská polícia
Práca
Oznamy
3. 2. 2023
Mestská polícia Malacky prijme príslušníka

Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok