23. 5. 2019
Voľby do EP 2019: prenosná volebná schránka a volič so zdravotným postihnutím
V sobotu 25. mája sa budú konať voľby do Európskeho parlamentu. Prečítajte si, ako môžete požiadať o prenosnú volebnú schránku a aké možnosti vo volebnej miestnosti má volič so zdravotným postihnutím.
    
Prenosná volebná schránka
Ak chcete zo závažných zdravotných dôvodov požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti (prenosná volebná schránka), kontaktujte Andreu Baťkovú, mobil 0944 712 596, e-mailandrea.batkova@malacky.sk.
V deň konania volieb 25. mája sa môžete s požiadavkou o prenosnú volebnú schránku obrátiť aj na príslušnú okrskovú volebnú komisiu.

Volič so zdravotným postihnutím
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Ďalšie
Práca
Oznamy
9. 7. 2024
Centrum voľného času hľadá vychovávateľa

Centrum voľného času v Malackách hľadá kreatívneho, všestranného, flexibilného, zodpovedného,…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
8. 7. 2024
Vojtech Planka vystúpil na Gerlach

Rekreačný bežec a zanietený turista Vojtech Planka zdolal pred pár dňami Gerlachovský štít. Vôbec…

Zobraziť celý článok