24. 5. 2019
Voľby do EP 2019: ako postupovať vo volebnej miestnosti

• po príchode do volebnej miestnosti preukážte svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie,
(Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie.);
• dostanete hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce, čo potvrdíte vlastnoručným podpisom;
• jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy vložte do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačte odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov;
• hlasovací lístok vložíte do obálky a následne do volebnej schránky;
• nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky odložíte do schránky na to určenej.

-red- 

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok