4. 3. 2016
VOĽBY 2016: kandidáti, ktorí sa vzdali alebo boli stiahnutí politickou stranou

§ 54 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry:
• Politická strana alebo koalícia môže najneskôr do 48 hodín pred začatím volieb písomne prostredníctvom splnomocnenca vziať späť svoju kandidátnu listinu.  • Kandidát sa môže najneskôr do 48 hodín pred začatím volieb svojej kandidatúry vzdať. Vzdanie musí urobiť v listinnej forme a jeho podpis musí byť úradne osvedčený. Najneskôr 48 hodín pred začatím volieb môže kandidáta prostredníctvom splnomocnenca odvolať aj politická strana alebo koalícia, ktorá ho kandidovala.
• Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry musí byť doručené predsedovi štátnej komisie, ktorý zabezpečí ich zverejnenie vo volebných miestnostiach a na webovom sídle ministerstva vnútra. Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry nemožno vziať späť.
• Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátnej listiny, zostávajú údaje o ňom na kandidátnej listine, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada.


Vzdanie sa kandidatúry vo voľbách do NR SR 2016.

Kandidátna listina č. 1
Strana TIP
93.  Katarína Košárová, 27 r., administratívna pracovníčka, Hlinné

Kandidátna listina č. 3
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO – NOVA)
92. Anton Frič, Mgr., 40 r., občiansky aktivista, fotograf, Poprad

Kandidátna listina č. 11
MOST-HÍD
65. Jozef Bojčík, PaedDr., MPH, 51 r., pedagogický pracovník, Košice

Kandidátna listina č. 13
Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia
87. Vladislav Novák, 42 r., tréner, Bardejov

Kandidátna listina č. 14
Komunistická strana Slovenska
71. Valéria Petrovská, 31 r., kúpeľníčka, Terany

Kandidátna listina č. 18
Slovenská občianska koalícia
4. Jozef Kollár, Ing., PhD., 54 r., poslanec Národnej rady SR, Viničné

Kandidátna listina č. 20
#SIEŤ
140. Ľuboš Maxina, JUDr. Ing., PhD., 50 r., právnik, finančník, Prievidza

 

Odvolanie kandidatúry vo voľbách do NR SR 2016.

Kandidátna listina č. 1
Strana TIP
5. Andrea Oravcová, Bc., 28 r., študentka, Banská Bystrica
68. Juraj Mušuta, 43 r., administratívny pracovník, Ružomberok

Kandidátna listina č. 12
Slovenská národná strana
6. Vladimír Chovan, Ing., 52 r., generálny riaditeľ, Trnava
103. Martin Patoprstý, Ing., 30 r., občiansky aktivista, Bratislava

Kandidátna listina č. 13
Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia
46. Jarmila Forgáčová, Phdr., 46 r., stredoškolská profesorka, Košice
52. Jana Varmužová, 46 r., invalidná dôchodkyňa, Čadca
85. Nikola Forgáčová, Bc., 24 r., predavačka, Košice
104. Jana Malíková, 52 r., vychovávateľka MŠ, Čadca
108. Henrieta Ďatková, 25 r., študentka, Čadca
115. Jana Sýkorová, 51 r., invalidná dôchodkyňa, Čadca
116. František Varmuža, 47 r., nezamestnaný, Čadca
119. Božena Trembošová, 50 r., sanitárka, Čadca
123. Veronika Bavlšíková, 54 r., opatrovateľka, Čadca
127. František Varmuža, 21 r., nezamestnaný, Čadca
131. Juraj Mesároš, 46 r., robotník, Čadca
138. Mária Balážová, 51 r., invalidná dôchodkyňa, Čadca

Kandidátna listina č. 14
Komunistická strana Slovenska
19. Martin Fabuš, Mgr., 24 r., nezamestnaný, Borčice

Kandidátna listina č. 19
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
130. Miroslav Šimek, Ing., 66 r., dôchodca, Galanta

Kandidátna listina č. 21
Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
102. Kinga Faklenová, 39 r., finančná poradkyňa, Dunajská Streda
150. Béla Halász, Ing., 38 r., stavebný inžinier, Kolárovo

Kandidátna listina č. 22
PRIAMA DEMOKRACIA
60. Juraj Chlebík, 49 r., nezamestnaný, Trenčín
73. Boris Karácsony, 34 r., podnikateľ, Bratislava
84. Barbora Karácsony, 25 r., zdravotná sestra, Prievidza
96. Jozef Furťa, 50 r., invalidný dôchodca, Jatov

Kandidátna listina č. 23
Sloboda a Solidarita
140. Michal Albert, PhDr., PhD., 33 r., spisovateľ, Banská Bystrica

 

Ďalšie
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok