16. 9. 2014
Voda už vsiakla, poukázala na nedostatky

Intenzívne dažde v predošlých dňoch otestovali aj Malacky. Obavy vyvolali najmä oba toky Maliny a voda stojaca na niekoľkých úsekoch ciest.

Malinu má v správe Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. – Správa povodia Moravy. Pred naším mestom sa potok Malina rozvetvuje na dva toky. Prvý (takzvaná stará Malina) ide popod  mesto a potom vychádza späť na povrch na Družstevnej ulici a tečie smerom do Kostolišťa. Druhý tok tečie cez sídlisko Juh smerom na Vinohrádok. Na oboch tokoch bola po dažďoch zaznamenaná zvýšená hladina. Podľa vodohospodárov bolo všetko pod kontrolou a v stave zodpovedajúcom počasiu. Správa povodia reguluje hladinu Maliny hrádzou, ktorá je pred Malackami v mieste, kde sa tok rozdvojuje.

Na Družstevnej ulici dážď a zvýšená hladina poukázali na zanesenie toku na niektorých miestach. Vodohospodári už vyčistili priepusť, aby bol zabezpečený plynulý prietok vody. Odpad odviezlo mesto Malacky. Mesto zároveň požiada vodohospodárov o prečistenie celého kanála. V niektorých prípadoch však môžu za zanesenie koryta aj občania žijúci v jeho blízkosti, ktorí tam hádžu odpad.

Podobný problém je aj na Stupavskej ulici, kde je odpadom zanesený odvodňovací kanál pri železničnej trati. V dôsledku toho tam došlo k zaplaveniu štyroch dvorov, malackí dobrovoľní hasiči tam museli odčerpávať vodu. Mesto už tamojších obyvateľov vyzvalo, aby kanál prečistili a ďalej neupchávali. V prípade nedodržania týchto pokynov pristúpi mesto k ďalším krokom. V riešení je aj prečistenie kanála na konci ulice pri čerpacej stanici.

V meste stála voda na niekoľkých úsekoch ciest hlavne pri nových spomaľovačoch. Bolo to spôsobené tým, že spomaľovače ešte nie sú dokončené a okrem iných prác je objednané aj ich odvodnenie. Napríklad retardér na križovatke Veľkomoravská – Stupavská ešte nemá dokončené napojenie na vozovku na Stupavskej, z toho dôvodu sa tam tvorí mláka.

Veľké mláky sa tvorili aj na niekoľkých ďalších cestách. Mesto situáciu zmonitorovalo a zaznamenalo úseky, kde nebol odtok vody dostatočný a ešte tento mesiac začne realizovať opatrenia na lepšie odvodnenie týchto úsekov.

 – M. H. Janotová –

Ďalšie
Spoločnosť
Kultúra
Podujatia
7. 12. 2023
Benefičný koncert Vstúpte pohladil dušu

Nezisková organizácia Vstúpte, ktorá sa venuje ľuďom s mentálnym postihnutím v našom meste,…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
7. 12. 2023
Máme dve klziská

Kzime neodmysliteľne patrí aj korčuľovanie. Tento rok máme vmeste dve klziská – jedno tradičné…

Zobraziť celý článok